Priprava tedenskega jedilnika s čim manj odpadk

Info

WHAT will be done

Description:

V sodelovanju z vodjo prehrane na naši šoli bomo sestavili jedilnik, ki bo stremel k temu, da bo čim manj odpadkov. Trudili se bomo, da bo tudi količina hrane, ki ostane , precej manjša, kar pomeni tudi manjša količina bioloških odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Komenskega ulica
19
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola ledina
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.o-ledina.si/naslovnica
biljana.krumpak@o-ledina.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions