Намаляване на отпадъците в училище чрез изпълнение на програма: “Детектив отпадъци”

Info

WHAT will be done

Description:

“1. Провеждане на ЧК със запознаване на учениците с общоевропейската инициатива ЕСНО 2015 на тема:””Мисли глобално, действай локално””.- 23.11.2015г
2. Намаляване на отпадъците в класните стаи, пространството около павилион за закуски и двора на СОУ “”В. Левски”” чрез изработване на правила и практическото им прилагане в училище.-от 23.11.2015 до 27.11.2015г
3.Сортиране на отпадъците чрез разделно събиране в контейнери за хартия, пластмаса и хранителни отпадъци- от 23.11.2015 до 25.11.2015г
4. Повторна употреба на:
– хартиени и пластмасови отпадъци- изработване на коледна украса-26-27.11.2015г;
– хранителни отпадъци- подпомагане изхранването на животни в зоокът в парк „Н.Й.Вапцаров”-26-27.11.2015г.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул. Бузлуджа 1
1
ул. Бузлуджа 1

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

СОУ "Васил Левски"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.vlevski-dimitrovgrad.com
Директор

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2015, 22/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions