Rendezvény az egyházak környezetvédelmi szerepérõl

Info

WHAT will be done

Description:

Rendezvény az egyházak környezetvédelmi szerepérõl
A „LAUDATO SI’ – a közös otthonunkra való figyelemrõl” címû pápai enciklika kapcsán:
Hulladékgazdálkodás holisztikus szemléletmód: fenntarthatóság és környezetvédelem viszonylatában. Fõbb elõadástémák:
A Laudato si’ – Áldott légy! kezdetû pápai enciklika bemutatása
Hová tart a világ? – Éghajlatváltozás, erõforrásválság, gazdaság
fenntarthatósági elvek alapjai – Biodiverzitás, táj, mezõgazdaság
Nemzetközi kitekintés: A pápai enciklika és az ENSZ Fenntartható Fejlõdési Célok kapcsolata
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP): a hazai környezetvédelem céljai
Az egyházak szerepe a vidék fejlesztésében
Zöldellõ Egyház címû könyv bemutatója
A Pannonhalmi Bencés Fõapátság – a 2015-ös gyógynövényhét tapasztalatai
A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Kossuth tér
11
1055

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Földmûvelésügyi Minisztérium - Környezetfejlesztési Fõosztály
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
osztályvezetõ

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions