Resurssmart äldreboende

Info

WHAT will be done

Description:

Genom projektet Resurssmart äldreboende erbjuds utbildning i förebyggande av avfall, samt workshops för att planera fortsatt arbete. Projektet genomförs i hela Västra Götaland och utgår ifrån ett lyckat pilotprojekt på äldreboendet Sekelbo i Göteborg.
Varje deltagande äldreboende tilldelas en coach som är anställd på Göteborgsregionen. Coachen stöttar verksamheten kontinuerligt och håller i workshoppar på plats, där personalen identifierar hur de vill jobba och tar fram en handlingsplan med åtgärder för att minska avfallet. Fler aktiviteter och insatser ingår i projektet, för att göra arbetet för de deltagande äldreboendena så effektivt och enkelt som möjligt.

Under Europa minskar avfallet-veckan genomförs en workshop med fyra stycken äldreboenden. Workshopen resulterar i praktiska åtgärder som gör det enkelt för äldreboendena att minska avfallet med minst 10%.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Göteborg
Anders Personsgatan
8
41664

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Göteborgsregionen
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://goteborgsregionen.se/

Elin Svensson
elin.svensson@goteborgsregionen.se
031-335 51 46

https://goteborgsregionen.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljoochsamhallsbyggnad/miljoochkretslopp/kretslopp/avfall/resurssmartaldreboende.4.1b9fbdfc163c41ee1dab4f46.html

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions