Samverkan för 
Hållbar Utveckling i Värmlandsregionen- Tema: Avfallsminimering

Info

WHAT will be done

Description:

Initiativet ”Samverkan för Hållbar Utveckling i Värmland” skapades av flera anledningar, bland annat: 
Värmlandsstrategin som ska lyfta fram goda lokala exempel, Initiativet Lokal Lojal Värmland som nyligen lanserats samt de framgångar som Värmländska spjutspetsar gör i området, dock utanför Värmland.

Några av rubrikerna på presentationerna:
“Bioekonomi Värmlands starka kort”
”Värmland bäst i Världen”
”Ekonomi och Miljö är nyckeln till samverkan”
”Strukturerad återanvändning- en affärsmodell som Nordiska Ministerrådet uppmärksammar”

Målet med dagen är att skapa grunden för en arena där samverkan för hållbar utveckling i Värmland kommuniceras och praktiseras!

Presentationer av bland annat Region Värmland, Cirkulära Värmland, Ekostrate, off2off, OK Värmland

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Karlstad
Sommargatan
101A
65637

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

off2off
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.off2off.se/en/
CEO

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions