SDGs in a box (SWE: Globala Målen under locket): an Approach to Cooperative Learning for Sustainable DevelopmentSDGs in a box (SWE: Globala Målen under locket): an Approach to Cooperative Learning for Sustainable Development

Info

WHAT will be done

Description:

Vi påbörjar utveckling av lektioner på temat cirkulära samhällen. Tanken med vårt tema: under lektionerna fokuserar vi på konsumtion, klimatpåverkan, effekter på biologisk mångfald, vår vattenanvändning och hållbara sätt att undvika problemen och bra lösningar på dem.
Via de globala hållbarhetsmålen får skolklasser tackla olika dilemman/CASE där våra mänskliga behov och val krockar med hållbarhetsmålen, hur vi istället
kan agera och forma hållbara cirkulära lösningar.

Kretsloppslandets miljöutställning och miljölektioner fokuserar på att förmedla effekter av konsumtion, hur avfall kan reduceras i linje med EUs avfallshierarki eller avfallstrappa och hur vårt vattenavtryck man minska genom vår konsumtion och dagliga användning av hushållsvatten. Vi miljöpedagoger i Kretsloppslandet ska under EWWR-veckan 2021 påbörja utveckling av ett tematiskt material, som kommer att återfinnas i fysiska globala-målen-boxar: utmaningar för elever kopplade till resursförbrukning i samband med produktion av varor, slit- och släng-effekter, hur material kan väljas klokare, hur cirkulära flöden kan uppstå genom annat agerande mm. För att sluta kretsloppen och bidra till cirkulära samhällen.
SDG-boxarna (SDG=Globala målen) kommer att stå på olika platser i utställningen Kretsloppslandet med elevuppgifter runt olika dilemman/CASE som är kopplade till det stoff och de idéer som eleverna får från utställningens stationer. Förhoppningen är att det ökar viljan till hållbar förändring och att handlingskraft uppstår. Eleverna löser de fördjupande uppdragen i mindre grupper. Alla klassens elever får sedan stifta bekantskap med de olika uppdragen, reflektera, och sedan redovisar grupperna sina förslag på hållbar utveckling för varandra i ett kooperativt lärande. Utvecklingen av materialet för cirkulära samhällen kommer att pågå under 2022 och ingå i vårt lektionsutbud.

Följ arbetet via vårt Instagram, instagram.com/kretsloppslandet/

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Örebro
Kvarnfallsvägen
9
70593

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Örebro kommun/tekniska förvaltningen/Kretsloppslandet (miljöutställning)
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.orebro.se/kretsloppslandet
kretsloppslandet@orebro.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions