Seminarium: Textilsmart kommun

Info

WHAT will be done

Description:

Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in till ett inspirationsseminarium om vad kommuner kan göra för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Kommuner har en viktig roll att nå sina medborgare om hur de kan agera för en mer medveten textilkonsumtion genom att förlänga livslängden på kläder och textil och på så sätt förebygga avfall. Kommunen kan öka medborgarnas kunskap om textiliers påverkan på miljö och hälsa och inspirera dem till förändrade attityder och beteenden genom kommunikationsinsatser och genom kreativa projekt som fångar uppmärksamhet. Län och regioner är viktiga aktörer för att stärka kommuner i samarbeten över kommungränser.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Stockholm
Virkesvägen
2

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Avfall Sverige AB, Naturvårdsverket
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.avfallsverige.se
info@avfallsverige.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions