Skola 2018

Info

WHAT will be done

Description:

Vi utlyser en tävling för alla elever i mellanstadiet i Hudiksvalls kommun. Eleverna kommer att samla in gamla mobiltelefoner och nagellack.
Syftet är att öka kunskapen för elever i mellanstadiet om att alla har farligt avfall hemma. De får ny kunskap om att mobiler och nagellack ska lämnas in som farligt avfall. På så sätt avgiftar vi kretsloppen med några mobiler och nagellack och samtidigt ökar vi avfallsavdelningens förmåga att samarbeta med skolan om avfall.
Vi kommer även att lägga ut information till allmänheten om farligt avfall på Facebook och webben.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

82064
Ulverberget
2
Forsa

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Hudiksvalls kommun/Tekniska förvaltningen/Avfallsavd
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.hudiksvall.se
sofie.pettersson@hudiksvall.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions

Menu