Smet v med

Info

WHAT will be done

Description:

Akcijo bomo izvedli v dveh korakih. V prvi fazi bomo med 15. in 22. novembrom zbirali rabljena, cela in čista oblačila na dveh različnih lokacijah, in sicer na sedežu Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) in dislocirani enoti fakultete v Ljubljani. 22.11.2022 pa bomo na dislocirani enoti fakultete v Ljubljani izvedli izmenjevalnico oblačil. Ostanek oblačil bomo darovali Rdečemu Križu Slovenske Konjice.

Lokacija akcije: sedež Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Gregorčičeva 19) in dislocirana enota fakultete v Ljubljani (Leskoškova cesta 9e).

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Nova Gorica
Gregorčičeva
19
5000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.fuds.si/sl/
E-pošta: karierni.center@fuds.si; Telefon: 01 520 21 60; IG: fuds_fakulteta, FB: Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ)

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions