Šolski obroki brez plastike in Čiščenje vodotokov reke Dragonje

Info

WHAT will be done

Description:

Skupaj z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v piranski občini bomo dobavitelje in ponudnike šolske hrane pozvali, naj le-to dobavljajo v večjih količinskih pakiranjih. Z zmanjšanjem plastične embalaže pri viru bomo omejili nepotrebno obremenjevanje okolja s plastičnimi odpadki.

Organizirali bomo čistilno akcijo čiščenja kanalov in vodotokov reke Dragonje, da bodo v času večjega deževja in poplav ustrezno pretočni.

Lokacija akcije: Piran in Sečovlje

 

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Piran in Sečovlje
/
/
/

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Javno podjetje OKOLJE Piran
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://okoljepiran.si/
info@okoljepiran.si; Telefon: 056175000; Facebook: @okoljepiran

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/22, 23/11/22, 26/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions