Sopkvastarmén

Info

WHAT will be done

Description:

Våren 2019 skapade 1341 mellanstadieelever från Jönköpings kommun en fredlig sopkvastarmé tillsammans med June Avfall & Miljö.

Med hjälp av återvunna förpackningar och grovavfall befolkade vi över hundra kvastar. Kvastsoldaterna bildade en armé som vi ställde ut i en rondell i Jönköping för att på ett humoristiskt sätt påminna invånarna om vikten av att återvinna och förebygga avfall.

Nu turnerar sopkvastarmén
Nu har armén splittrats. Tre plutoner, med elva kvastsoldater i varje, har flyttat in på Elmia (Jönköping)som är ett av Nordens ledande mässföretag. Här står kvastarna i givakt för alla mässbesökare och stannar fram till hösten 2020.

Projektet med sopkvastarmén är en del av June Avfall & Miljös pedagogiska, förebyggande verksamhet.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Jönköping
Elmiavägen
11
554 54

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

June Avfall & Milijö
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.juneavfall.se

info@juneavfall.se
https://www.instagram.com/juneavfallochmiljo/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

16/11/2019, 17/11/2019, 18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019, 24/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions