stanje tekstilnih odpadkov pred in po uvedbi ločenega zniranja v občini Laško

Info

WHAT will be done

Description:

Z Zadrugo dobrote bomo na skupni stojnici predstavili stanje tekstilnih odpadkov pred postavitvijo zabojnikov ločenega zbiranja tekstila in po postavitvi. Snovni tok ločeno zbranega tekstila in snovna predelava v predmete z drugotnim pomenom od izvornega (npr. iz hlač narediti nakupovalne vreče…). Akcija bo trajala predvidoma 3 ure v času obratovanja občinske blagajne, takrat pričakujemo največjo maso zainteresirane javnosti.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Laško
Mestna ulica
2
3270

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.komunala-lasko.si/sl/
andrei.i@komunala-lasko.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions