Stopimo skupajStopimo skupaj

Info

WHAT will be done

Description:

V vseh oddelkih bodo strokovne delavke z otroki naredile akcijske načrte kako bodo zmanjšali oziroma preprečili količino odpadkov. Npr.: uporaba papirja za risanje na obeh straneh, zbiranje starega papirja iz katerega bodo potem izdelali novega in ga uporabili za dekoracijo, spodbujanje pitja vode iz pipe – vsak otrok od doma prinese svoj lonček, s flomastri ne barvamo ampak rišemo (tako jih ohranimo dlje časa uporabne),….

V enoti Marjetica in Andersen bomo izvedli čistilni akciji in sicer bomo pospravili kleti. Naročili bomo kosovni odvoz, poskrbeli za ločevanje in obdržali materiale, ki jih lahko recilkiramo in ponovno uporabimo.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Rašiška
7
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Hansa Christiana Andersena
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.vrtecandersen.si/

E-pošta: simona.hrovat1@gmail.com
Telefon: 01 583 82 11
FB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/Vrtec-Hansa-Christiana-Andersena-1429256520704488/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions