Szelektív hulladékgy?jtés bevezetése az intézményben

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk nevelési koncepciójában els?dleges szempont a környezetvédelem, környezettudatos gondolkodás kialakítása, valamint a fenntartható fejl?dés segítése. Minden tanévben kiemelten kezeljük a jeles napokat, több országos és nemzetközi programhoz is csatlakoztunk már. Célul t?ztük ki, hogy bevezetjük az egész intézményünkben a szelektív hulladékgy?jtést. Ennek az igen nagy projektnek az els? lépcs?fokán állunk. Az iskolánk két kollégiumában szeretnénk teljes mértékben bevezetni a szelektív hulladékgy?jtést. Ez a kezdeményezés több mint 200 f?t érint, de az iskolai el?adásokat figyelembe véve ez még 300 f?t érint.
Tervezett programok:
– Érzékenyítési el?adások a hulladékok kezelésér?l, ökológiai vonatkozásairól.
– A hulladékszelekció menete, Mit?-Hova?-Miért?
– A hulladékok fajtáinak osztályozása, gyakorlati foglalkozások, kísérletek.
– A kollégiumi csoportok e témában való tevékenységének osztályozása, jutalmazása.
– Az otthoni hulladékkezelés lehet?ségei.
– Az újrahasznosítás lehet?ségeinek feltárása, valamint gyakorlati alkalmazása.
– A szelektív gy?jt?edények kihelyezése, és a hulladékkezelés ellen?rzése.
Bízunk benne, hogy tevékenységünkkel méltó képen tudunk csatlakozni a felhíváshoz és tevékenységünk eredménye a globális problémák csökkentése.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gyula
Kossuth utca
26
5700

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Göndöcs Benedek Középiskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.gondocsszki.sulinet.hu/
Tanár

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions