„Széna módra – használd újra!”

Info

WHAT will be done

Description:

Örökös ÖKO iskolaként és ezen a területen min?sített referencia intézményként mindennapjaink szerves részét képezi a környezettudatos szemlélet? oktató – nevel?munka iskolánkban. Ennek alappillérei a szelektív gy?jtés és az újrahasznosítás. A közel 600 tanuló, a tantestület és a technikai személyzet ez irányú elkötelezettsége mellett, a gyermekeken keresztül igyekszünk a szül?ket is bevonni tevékenységeinkbe, így viszonylag nagy populációt sikerül mozgósítanunk. Vannak folyamatosan futó projektjeink, melyek az akció hét alatt is m?ködni fognak. Ezek a következ?k: saját szelektív konténereink vannak ( m?anyag és papír) amibe az iskolai élet folyamán keletkezett hulladékot gy?jtjük, ( papír, karton hulladék , iskolatejes flakonok, PET palackok) valamint a szül?k az otthon keletkezett ilyen jelleg? hulladékot is elhozzák. Az ebb?l befolyó pénzt pl. gyermekeink táboroztatására használjuk fel. A PontVelem országos akcióhoz csatlakozva szelektíven gy?jtjük az elektronikai hulladékot is.
Csak a kétoldalas nyomtatású anyagokat támogatjuk. A szokványostól eltér? módon, kiépítettünk iskolánkban – és bevezettük a tantestületi munkában – egy one drive felületet. A kollegák ide töltik fel tanmeneteiket, az egyes programok forgatókönyveit … stb. Valamint ezen az internetes felületen történik az információáramlás is. ( pl. az információk olvasása , jóváhagyása) Így igen jelent?s mennyiség? papírfelhasználást spórolunk meg, valamint a nyomtatók energiafelhasználását, s egyéb költségeit ( patronok) is elkerüljük. A papírfelhasználást csökkentjük a technika órákon is a gazdaságos anyaghasználatra neveléssel. ÖKO kézm?ves szakkört m?ködtetünk , ahol az újrahasznosítás jegyében valósítják meg kreatív ötleteiket a gyerekek. Udvarunkon használt autógumikba ültetjük a virágokat, valamint használt kerékpárgumikat használunk az atlétikai nevelés során testnevelés órákon. Az iskolánk el?tti focipálya melletti beton véd?falat felhasználtuk egy ÖKO társasjáték elkészítésére.
Az akcióhét során ( nov. 23 – 27.) a fentieken kívül az alsó tagozat minden osztályában tartunk egy használd újra börzét „ Széna Piac – újra adhatsz!” szlogennel, ahol gyerekek elcserélhetnek olyan játékokat, tárgyakat amikb?l nekik esetleg kett? van , vagy már nem használják, de másnak még örömet adhatnak. Fels? tagozaton ezen a héten a technika órákon, m?vészeti szakkörön kizárólag újrahasznosított használati tárgyakat terveznek majd tanítványaink .(pl. papírguriga, CD, DVD, gyufásdoboz, PET palack felhasználásával) Ezekb?l kiállítást is szervezünk, ahol ötleteket meríthetnek egymás munkáiból.
Emellett – szül?i kezdeményezésre – m?anyag palackok kupakjának gy?jtésére indítottunk kampányt iskolai szinten. A szelektíven összegy?jtött hulladék bevételét az iskola tanulói és szül?i közössége felajánlja egy els?s tanulónk beteg testvérének anyagi támogatására. Ennek a kampánynak az átadó rendezvénye az akció héten lesz a „Hozz ki többet kevesebb?l!” jegyében.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Székesfehérvár
Széna tér
10
8000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Székefehérvári Széna Téri Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.szenateri.hu
munkaközösség vezet?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions