Tävling i miljönärmärkning

Info

WHAT will be done

Description:

En tävling inom kampanjen Miljönär-vänlig. Alla kommuner kan vara med och tävla.
Det finns redan över 600 märkta verksamheter i hela landet – men det kan bli många fler! Tävlingen pågår under Europa minska avfallet 21-29 november. Vinsten är en gratisplats på en av Avfall Sveriges kurser eller temadagar alternativt får två personer gå en av våra webutbildningar.
Tävlingen innebär att varje kommun som deltar ska märka så många verksamheter som möjligt under veckan. Man kan tävla i tre kategorier:
– flest antal märkta under perioden 21-29 november
– flest antal märkta sedan starten fram till 29 november
– flest andel märkta i förhållande till invånarantal i kommunen

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Malmö
Prostgatan
2
211 25

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Åsa Lindskog
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.avfallsverige.se
Project leader

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2015, 22/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015, 29/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions