Taller de compostatge domèsticTaller de compostatge domèstic

Info

WHAT will be done

Description:

El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per obtenir compost, un adob natural amb molts de nutrients. El taller consisteix en una explicació per donar a conèixer com elaborar compost a partir de la matèria orgànica de les restes de menjar, dels horts o del jardí.

El taller es desenvoluparà de forma teòrica, on es mostrarà al grup el procés a seguir per fer el compostatge. El Consell donarà gratuïtament una compostadora a les persones assistents interessades.

 Dates i horaris dels tallers

  • Dijous, 25 de novembre de 17.00 h a 18.30 h a l’Oficina de Residus
  • Divendres, 26 de novembre de 17.00 a 18.30 h a l’Aula Ambiental de Ca na Putxa

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain - Balearic Islands

Address:

Eivissa
Av. d'Espanya
49
07800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Consell Insular d'Eivissa
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://residus.conselldeivissa.es
mediambient@conselldeivissa.es

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions