„TÖBBET ÉSSZEL, MINT SZEMÉTTEL!”

Info

WHAT will be done

Description:

Intézményünk ÖKO iskolaként kiemelt céljának tartja a környezettudatos magatartás kialakítását, ezért évente több környezettudatos projektet szervezünk. A leírt program több, már sikeresen lebonyolított rendezvény elemeib?l lett összeállítva, illetve további ötleteket is tartalmaz.
A kampányunk megvalósítása nyílt kampánynap formájában történik. Egy helyszínen, több standon több irányból közelítjük meg a mindennapi életben is megvalósítható hulladékcsökkentést, szemléletformáló elemekkel irányítjuk az egyedi megoldások felé a célközönséget. Ezek játékos természetüknél fogva alkalmat adnak az elméleti alapok könny? befogadására, játékos és interaktív feladatokon keresztül, az élménypedagógia változatos módszereivel, közvetlen megtapasztalás útján szereznek új ismereteket a résztvev?k, de gyakorlati tanácsokat, konkrét megoldásokat is kapnak a hulladékok keletkezésének megel?zésére és a szelektív hulladékgy?jtésre.
Megvalósítók: Környezetvédelmi munkaközösség tagjai és a szelektív hulladékgy?jtésben már jártas diákok.
Célközönség: Általános iskolás gyerekek és szüleik, nagyszüleik.
Eszközigény: Paravánok, szemléltet?anyagok, hulladékos totó, csomagolási hulladékok, bevásárló kosár, m?anyag szatyor, vászon szatyor, különféle csomagolóanyagok, ökocímkék, projektor, laptop, hangosítás eszközei.
A standok eszközeinek összeállításánál is törekszünk a környezetbarát megoldásokra. A létez? legtermészetesebb és a lehet?ségekhez mérten újrahasznosított anyagból, vagy hulladékok újrafelhasználásával készülnek, illetve az eszközöket tartóssá tesszük a többszöri felhasználásukat lehet?vé téve.
Az értékelés indikátorai:
– résztvev?k száma
– helyi médiában megjelen? tudósítások (újság, TV)
– résztvev?k visszajelzései
– Hulladék teszt eredménye
A program leírása:
„Belép?” egy el?zetesen a család által otthon közösen készített karácsonyi dísz vagy használati tárgy esetleg ajándéktárgy csomagolási hulladékok újrafelhasználásával.

1. STAND:„Csomagolási kisÖKOs”: Itt kerül sor a csomagolás szükségességének megbeszélésére. (információk a csomagoláson, ÖKO jelzések, szavatossági id?, el?állítás helye, összetétel, szállítás megkönnyítése)

2. STAND:„Szatyorpróba” (Tudatos vásárlás):A cél az, hogy a gyerekek megtanulják és felismerjék melyik a környezetbarát csomagoló anyag. Gyakorolják és rögzítsék a környezettudatos fogyasztás elveit.A feladat az, hogy a gyerekekkiválogassák több termék közül a környezetvédelmi szempontból el?nyösebb tulajdonságokkal rendelkez? termékeket.

3. STAND:„Ötletbörze” (Negatív példák és gyakorlati tanácsok a hulladékok keletkezésének csökkentésére):
– Hulladéktermelés csökkentése tudatos papírfogyasztással: a papír el?állításának folyamata, fák védelme, ösztönzés és tippek a takarékosságra, az újrahasznosított papírból készült termékek használatának ösztönzése, gazdasági, környezeti el?nyök.
– „Nem kérünk szórólapot.” matrica használata a postaládákon.
– Használjunk kevesebb papírtörl?t! 1 kézmosás = 1 papírtörl?! (+ A helyes kézmosás 6 lépése.)
– Igyál csapvizet, ne palackos vizet! – m?anyag hulladék csökkentése
– Avarégetés helyett komposztálj!
– Reklámszatyor helyett vászontáska.
– Zöld ötletek az iskolában keletkez? hulladékok csökkentésére. (uzsonnás doboz, textilszalvéta, m?anyag tányér vagy alátéthasználata, kétoldalas nyomtatás, stb.)
– Elvitelre kért ételek, italok csomagolási hulladékai, online kereskedelem elterjedésének következményei (szállítás miatti túlcsomagolás). Ötletek a hulladékok keletkezésének csökkentésére(pl. a kávéautomatánál m?anyag poharak újrafelhasználása, vagy saját bögre használata)
– Ötletek a növekv? textilszemét csökkentésére (csere-bere, ajándékozás, megfontolt vásárlás, reklámok hatásai)

4. STAND:„Legyél válogatós!”: Információs és gyakorlati stand, mely tájékoztatja a résztvev?ket a hulladékok környezeti, társadalmi hatásairól, különösen a hulladékéget? és lerakó környezetre gyakorolt negatív hatásait, a hulladékok csökkentésének szükségességét, a keletkezett hulladékok válogatásának szükségességét és újrahasznosítását hangsúlyozza. Tájékoztatást ad az anyagok körforgásáról, és szelektálási útmutatóval is szolgál. Itt kerül sor a szelektív hulladékgy?jtés fontosságának, folyamatának és szabályainak rögzítésére és játékos gyakorlása is.

5. STAND:„Tudom és teszem”: Hulladék teszt kitöltése egyénileg. Felel?s vállalás: eskütétel.

FOLYAMATOS:
– Óriás játékok a szelektív hulladékgy?jtés szabályainak rögzítésére és elmélyítésére.
– Filmvetítés az aulában a tudatos vásárlásról (A tudatos vásárló 12 pontja).
– Kiállítás a családok által el?zetesen elkészített „belép?” alkotásaiból, melynek célja a figyelemfelhívás a hulladékok szelektív gy?jtésének szükségességére, az újrahasznosítás és az újrafelhasználás lehet?ségeire, megmutatni, hogy nem minden szemét, ami annak látszik, hiszen a csomagolási hulladékok gyakran újra használhatóak vagy más funkciót betöltve újrafelhasználhatóak.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Vészt?
Vörösmarty utca
1-7
5530

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szabó Pál Általános Ikola és Alapfokú M?vészeti Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.szpai.hu
tanító

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions