Te is!

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk idén szeretne el?ször bekapcsolódni az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjába. Intézményünk fontosnak tartja a fenntartható fejl?dés elvének gyakorlati alkalmazását. Nagy örömünkre idén elnyertük a megtisztel? ÖKO- iskola címet is.
November 23-27-ig a hét minden munkanapjára tervezünk programokat a Te is!- témahét keretein belül, amibe a 4 alsó-, és a 4 fels? évfolyam diákjai mindannyian bekapcsolódnak. Igyekeztünk ihletet meríteni a már meglév? akciótervek közül.
Az erkölcstan órák keretein belül a hét aktuális napján – órarendhez igazodva-, hulladékcsökkentési lehet?ségekr?l videó filmek megtekintését tervezzük, illetve azt követ?en a gyerekek saját tapasztalatainak elmondásával, ötletek cseréjével beszélget? körök szervezésével tapasztalatcsere folyna.
Kedden az uzsonnás kampányunkat indítjuk el, melyben plakátokon hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy ezen a napon – de lehet?leg a más napokon is kevesebbet-, ne használjanak uzsonnás zacskót, családi bevásárlásaikat is inkább többször használható bevásárló táskákkal intézzék. Személyes beszélgetéssel és példaadással is felhívjuk a gyerekek figyelmét az uzsonnás doboz rendszeres használatára, a zacskók, alufóliák, és papír csomagolóanyagok helyett.
Szerdára jótékonysági akciót hirdetünk. A gyerekek által megunt játékokat, ruhákat gy?jtjük össze, a ezeket az adventi ünnepkör közeledtével a közeli oroszlányi Családok Átmeneti Otthonában él? halmozottan hátrányos helyzet? gyerekek számára ajánljuk fel.
Csütörtökön – itt is az órarend és a napközi adta lehet?ségekhez igazodva rajz és technika órákon- hulladéknak szánt anyagokból (tejes flakon, üdít?s palackok) minden évfolyamon madáretet?k készítését tervezzük, egy részét itt az iskolaudvarban elhelyezve, a többit a családok kertjeiben, udvaraiban látnánk szívesen. Erre településünknek jó adottságai vannak, mivel községünkben mindenki rendelkezik udvari lehet?séggel. Az egész hideg id?szakban figyelmet fordítunk az etet?k folyamatos töltögetésére, a madarak etetésére.
Pénteken zárulna le a már korábban elkezdett osztályonkénti kupakgy?jtési akciónk, most kerülhet sor a kupakok lemérésére, és az eredményhirdetésre.
Terveinkr?l, a várható programokról természetesen a családokat is értesítjük elektromos úton, mindinkább felhívva a község lakónak is a figyelmét az újrahasznosítás fontosságára.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Kecskéd
Vasút utca
100
2852

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.altisk-kecsked.sulinet.hu/
tanító

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions

Menu