Teden zmanjševanja zavržene hrane na šoliTeden zmanjševanja zavržene hrane na šoli

Info

WHAT will be done

Description:

En teden pred predvideno evropsko akcijo bomo na šoli izpeljali vsakodnevno merjenje količine zavržene hrane pri malici v vsakem razredu posebej. V ETZO bomo na enak način izvedli merjenje zavržene hrane po razredih, kot smo to že predhodno navedli.
V ETZO bo hkrati z opravljanjem meritev potekalo tudi ozaveščanje in obveščanje učencev s strani učiteljev glede pomembnosti odnosa do hrane ter zmanjševanja zavržene hrane.
Na podlagi rezultatov merjenj zavržene hrane v dveh tednih bomo lahko dobili primerjavo morebitnega zmanjšanja količine zavržene hrane.
Učenci eko krožka 6.r. bodo skupaj z mentorico Metko Laharnar v tem obdobju uredili eko kotiček s tematskimi plakati in s tem prispevali k ozaveščanju in samo ustvarjalnosti.
Vsi razredniki na šoli bodo v tednu pred ETZO prejeli e-mail z dopisom in gradivo na temo ETZO z namenom ozaveščanja učencev po razredih v času razrednih ur.
O ETZO in dejavnostih na šoli, povezanih s problematiko zavržene hrane pri obroku malice, bo mentorica ob pomoči udeležencev eko krožka napisala članek, ki bo objavljen v lokalnem časopisu Naš kraj.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Videm - Dobrepolje
Videm
80
1312

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.osdobrepolje.si/

E-pošta: metka.laharnar@guest.arnes.si
Telefon: 01 7807210

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions