Återbruksfesten 2019

Info

WHAT will be done

Description:

Återbruksfesten.

En mässa med fokus på återbruk.

I mässhallen ställer organisationer, föreningar, entreprenörer och konstnärer som arbetar med återbruk ut sin verksamhet. På mässan anordnas klädbyte, tävling för skolelever, föreläsningar och workshops.

Arrangeras av Studiefrämjandet och Falu Energi och vatten, med stöd av Falu kommun.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Falun
Tullkammaregatan
12
791 31

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Studiefrämjandet Mitt
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.studieframjandet.se

Studieframjandet Mitt
Tel: +4623-77 76 30
email: falun@studieframjandet.se
fb event: https://www.facebook.com/events/422046178509278/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions