Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Info

WHAT will be done

Description:

Временният пункт ще работи от 8.30 до 10.30 ч. и ще бъде позициониран пред Столичен инспекторат – ул. Париж № 5.
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
– живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);
– лакове и бояджийски материали;
– домакински препарати и химикали;
– мастила и замърсени опаковки;
– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).
Всички граждани, които няма да могат да посетят мобилния пункт, но имат опасни отпадъци, могат да се обадят на телефон 0700 11 750 и да се запишат в графика за извозване по Заявки от адреси. Екипи ще дойдат до дома на гражданите и опасните отпадъци ще бъдат взети безплатно от дома им.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

София
Париж
5
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Столична община
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.sofia.bg/waste

Тел: 02/9377 550, 02/ 9377 479
e-mail: p_kazakov@sofia.bg

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions