Мобилен пункт за събиране на излязло от употреба електическо и електроннообору

Info

WHAT will be done

Description:

Временният пункт ще работи от 12 до 14 ч. и ще бъде позициониран до паметника на Васил Левски, пред Ботаническата градина.
Всички граждани, които няма да могат да посетят мобилния пункт, но имат излязло от употреба електическо и електронно оборудване за изхвърляне, могат да се обадят на телефон 0800 14 100 или 0885 77 00 41 и да се запишат в графика за извозване. Мобилни екипи ще дойдат до дома на гражданите и уредите ще бъдат взети безплатно от дома им.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

София
Московска
49
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Столична община
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.sofia.bg/waste

Тел: 02/9377 550, 02/ 9377 479
e-mail: p_kazakov@sofia.bg

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions