Tiszta Boldog Iskola

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. Pedagógia Programunk kiemelt feladata a környezettudatos nevelés. Több ilyen célú megmozdulás hagyomány intézményünkben. Évente 2 alkalommal szervezünk papírgy?jtést, a kezdetekt?l fogva résztvev?i vagyunk a TeSzedd akciónak. Központi helyen lév? konténerbe helyezzük a használt elemeket, minden osztályban szelektíven gy?jtik a hulladékot a tanulók.
A programhoz való csatlakozásunk célja: A témához kapcsolódó alapvet? információk, ismeretek nyújtása, figyelem felhívása, felel?sségérzet mélyítése, motiváció, szemléletformálás, a hulladékcsökkentés gyakoroltatásával beépíteni a mindennapi gyakorlatba, aktivitás növelése elismeréssel, jutalmazással
A céljaink megvalósítása érdekében sokszín? programjainkkal igazodunk a tanulók életkorához, el?ismereteihez.
Programterv:
– Osztályonként kerekasztal beszélgetés, ötletgy?jtés
-Figyelemfelkelt? videók vetítése iskolánk zsibongójában
-Papírgy?jtés
-E kütyük gy?jtése
-Ételhulladék csökkentése, verseny az osztályok között
-Ételadományozás
-Rajzpályázat
-PET palackból madáretet? készítése
-Üzemlátogatás a nyomdában
-Verseny: használt dolgokból új tárgy készítése, amelyb?l a hét zárásaként kiállítás készül
Programjainkkal megértetjük a gyerekekkel, hogy a környezetünkért mindannyian felel?sek vagyunk, mindennap tennünk kell érte.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gyula
Nürnbergi u.
2.
5700

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gyulai Implom József Általános Iskola 5.Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions