„Többet ésszel, mint csomagolással!” elnevezés? kiállítással

Info

WHAT will be done

Description:

Idén szeretnénk egy általános iskolával karöltve minél több gyermeket a jelmondatú akcióban mozgósítani.
A tervünk az, hogy az iskolával együttm?ködve két olyan akciótervet hozunk létre, melyek egymásra épülve még hatékonyabban tudják a gyerekeket aktivizálni a hulladékcsökkentés témájában.
A „VHK” Nonprofit Kft. a „Többet ésszel, mint csomagolással!” elnevezés? kiállítással (melyet az iskola egy központi helyén mutat be) hívja fel a figyelmet a gyerekek és szüleik körében a hulladék képz?dés megel?zésére a keletkezett csomagolási hulladékok újra használatára továbbá a szelektív hulladékgy?jtés fontosságára.
A gyerekek az összegy?jtött csomagolási hulladékokból használati tárgyakat alkotnak, illetve bevásárló táskákat varrnak technika órán, mely munkákat a „VHK” Nonprofit Kft. díjazza apró ajándékokkal.
Az akcióterv célja: Környezeti nevelésünk átfogó célja el?segíteni a diákok környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását. A hulladék keletkezés megel?zése, a keletkezett mennyiség csökkentése, a termékek újra használata a mindennapi környezetvédelem olyan része, melyek a gyerekek számára is könnyen elsajátítható, megtanítható.
Az akcióterv témája:
• Megel?zés
• Újra használat
• Újrahasznosítás

Az akcióterv célcsoportja: általános iskolás gyerekek

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Veszprém
Óváros tér
9
8200

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

.
intézményvezet?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions