Többet ésszel, mint csomagolással

Info

WHAT will be done

Description:

„TÖBBET ÉSSZEL, MINT CSOMAGOLÁSSAL” –
Újrahasznosító kézm?ves foglalkozás az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében

A gy?ri Rómer Flóris M?vészeti és Történeti Múzeum évr?l-évre szervez a fenntarthatóság jegyében olyan programokat, melyek alkalmat biztosítanak arra, hogy az intézményben felgy?lt és feleslegessé vált anyagokat újrahasznosíthassuk. Intézményünk az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is szívesen csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéshez, olyan hulladékcsökkentési, újrahasznosítást célzó rendezvénnyel, mellyel a lehet? legszélesebb körben tudja felhívni a figyelmet ennek fontosságára.
A tervezett akció a Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain, családi rendezvényein, továbbá a különféle programok PR- tevékenységéb?l adódóan felhalmozódott hulladék csökkentését és újrahasznosítását célozza a megadott témakörben. A megvalósítani kívánt program a fent említett anyagokból a mindennapokban használható, dekoratív funkciót is betölt?, hordozható, tároló és csomagoló tárgyak, termékek elkészítését tartalmazza.
A rendezvény minden korosztálynak szól, hiszen a vásárlás/csomagolás a fiatalokat, a feln?tteket, családokat és szépkorúakat egyaránt érinti. Fontos, hogy a tudatos vásárlás igényének, szokásának kialakítása minél korábbi életszakaszban megkezd?djön. Így olyan tudatos vásárló nevelhet?, aki kerüli az eldobható eszközök megvásárlását, kerüli a drága, felesleges csomagolások használatát és fontosnak tartja, hogy a háztartásba került anyagokat, termékeket – lehet?ség szerint – újra felhasználja.
Életünk fontos része a jelent?s pillanatok megünneplése – akár személyes, akár egyházi vagy jeles naphoz kapcsolódó szokásokról legyen szó -, mely alkalmakkor gyakran ajándékkal kedveskedünk családtagjainknak, barátainknak, ismer?seinknek. Programunk arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a ajándékok csomagolását magunk is el tudjuk készíteni – akár az otthonunkban megtalálható anyagokból – nem feltétlenül szükséges külön csomagolástechnikai anyagokat vásárolnunk, s?t a kreatív alkotás közben magát az ajándékcsomagolási folyamatot is élvezhet?vé tehetjük.
A program adatai:
Id?pont: 2016. november 25., péntek, 15.00-18.00 óra
Helyszín: Rómer Múzeum, Esterházy-palota aula
Programvezet?k: 2 f? múzeumpedagógus

A program tartalma:
1. Cím: „Többet ésszel, mint csomagolással”
2. Téma: a múzeumi hulladékok újrahasznosítása
3. Cél: a környezettudatosságra nevelés, az újrahasznosítás fontosságának tudatosítása, a hulladékmennyiség csökkentése
4. Tevékenység: kreatív kézm?ves foglalkozás
5. A tevékenység leírása:

a) Újrahasznosított bevásárlótáska
F? alapanyaga a múzeumban felhalmozódott nagyobb méret? karton dobozok, továbbá a múzeumi plakátok és A4 méret? reklámanyagok, melyeket a kollázs –, és dekupázstechnika módszerével applikálunk a karton alapra.
b) Konyhai tárolók
A vásárlást követ?en egyszer?, saját anyagokból összeállított és dekorált dobozokban tudjuk tárolni a konyhai felszerelést. A különböz? méret? tárolódobozok egyaránt lehet?vé teszik az élelmiszer (pl. lekvárok, bef?ttek) vagy konyhai eszközök (pl. konyharuha, gyufa, papírtörl?, szalvéta, stb.) esztétikus és praktikus tárolását. A részletek kidolgozásához a korábbi m?vészeti foglalkozások után félretett hulladék textilanyagokat, dekorgumit, különféle papírmaradékokat használjuk fel.
c) Ajándékcsomagolás
A múzeumi plakátokból egyszer? hajtással készíthet?k dekoratív ajándék- és italtasakok, melyeknek dekorálásához felhasználhatóak a múzeumpedagógiai foglalkozásaink során összegy?jtött, meg?rzött papír, filc anyag, ofset papír hulladékai. A foglalkozás során a résztvev?k el?re elkészített sablonok alapján dolgoznak, de a helyszínen kitalált új ötleteiket is megvalósíthatják.

Közönségkapcsolatok – célközönség:
– a városi, megyei oktatási-nevelési intézmények
– a gy?ri EESZI nyugdíjas klubjai
– a Múzeum Baráti Köre Egyesület
– a Kisalföld Kulturális Egyesület tagjai
– a Múzeum rendszeres rendezvényeinek állandó résztvev?i
– a múzeum hivatalos közösségi média-felületein, a múzeum 11 kiállítóhelyén, a gy?ri Tourinform irodában plakát és információs anyagok formájában
– a Múzeumi Hírlevél eljuttatása
– a gy?ri sajtó megszólítása (Gy?r+)

A program megvalósítása által elérni kívánt eredmények:

• A program során felhívjuk a résztvev?k figyelmét a környezetvédelem, kiemelten az újrahasznosítás fontosságára. Mintát adunk ennek m?vészi módjaira, lehet?ségeire.
• Egyéni képesség- és készségfejlesztés történik és fejl?dik a résztvev?k szépérzéke; továbbá arra ösztönözzük a résztvev?ket, hogy a saját otthonukban keletkezett hulladékot is m?vészi szemmel tekintsék és kreatívan újrahasznosítsák azt.
• Az intézmény szélesebb körben lesz ismert, és a kezdeményezés által pozitívan elismert; javul kapcsolatrendszere az együttm?ködések által.
• A résztvev?k megismerik az intézményt, megszeretik programjainkat, ezáltal kés?bb is szívesen vesznek részt ezeken, így el?segítjük a ?látogatóvá nevelést?.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gy?r
Király utca
17
9021

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Rómer Flóris M?vészeti és Történeti Múzeum

How can you get in contact:

www.romer.hu
városüzemeltetési ügyintéz?

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions