Trajnostni tekstil

Info

WHAT will be done

Description:

Po šolah na območju občin, za kateri izvajamo javno službo zbiranja komunalnih odpadkov bodo izvedene delavnice predelave odpadnega tekstila in izdelave novih predmetov. Na FB profilu se bo uporabnike obveščalo o potrebnem zmanjševanju nastajanja tekstilnih odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Kočevje
Tesarska ulica
10
1330

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Komunala Kočevje
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.komunala-kocevje.si/
odpadki@komunala-kocevje.si; 018950340; FB: Komunala Kočevje

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions