TUDI MI SODELUJEMO IN SMETI PREOBLIKUJEMOTUDI MI SODELUJEMO IN SMETI PREOBLIKUJEMO

Info

WHAT will be done

Description:

• OZAVEŠČANJE POTROŠNIKA- CILJ AKCIJE JE OZAVESTITI OTROKE IN VSE, KI PRIHAJAJO V VRTEC O NUJNOSTI ZMANJŠEVANJA KOLIČINE ODPADKOV, KI NASTAJAJO • ZBIRALNA AKCIJA IGRAČ- CILJ AKCIJE JE DAROVANJE IGRAČ: UČIMO SE DELITI IN PODARITI • PONOVNA UPORABA- CILJ AKCIJE JE PREOBLIKOVANJE ODPADNE EMBALAŽE ZA PONOVNO UPORABO • ČISTILNA AKCIJA- OTROKE UČIMO K SKRBI ZA SVOJE OKOLJE

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Lucija
Liminjanska
51
6320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

VRTEC MORJE LUCIJA
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.vrtecmorje.si/
Telefon: 05 6770 190 VRTEC MORJE LUCIJA ENOTA JEŽEK (SNEŽANA); 05 6671 28 35 VRTEC MORJE CENTRALNI VRTEC (ROBERTA )

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions