Провеждане на семинар с ученици на тема: “Превръщане на отпадъците в полезни материали”

Info

WHAT will be done

Description:

По време на семинара ескперти на РИОСВ – Смолян ще изнесат лекции по темата. Участниците ще гледат и образователни филми. След това ще трябва сами да направят илюстрации, които нагледно да показват дейности, свързани с темата. Най-добрите илюстрации ще се използват за изработване на календари и образователни брошури, които ще се разпространят в училищата.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул. "Дичо Петров" № 16
16
ул. "Дичо Петров" № 16

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

РИОСВ - Смолян
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

smolyan.riosv.com
мл. експерт

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions