“Да живеем на чисто … защото го заслужаваме!”

Info

WHAT will be done

Description:

Почистване на района в парк “”Ловен дом”” в участъка от Младежки дом до сградата на Обсерваторията. В почистването ще вземат участие 50 деца и учители от ОДК.
Разиграване на подвижни екологични игри – “”На неекологичната пътека””, “”Хвани се за познато дърво””, “”Земя, въздух, вода””.
Участниците изготвят послания по темата на инициативата “”Да живеем на чисто … защото го заслужаваме””.
Посланията се поставят върху импровизирани “”кутии – контейнери””, които ще бъдат поставени в кабинета по екология в ОДК.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул. "Сергей Румянцев" № 2
2
ул. "Сергей Румянцев" № 2

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Обединен детски комплекс - Благоевград
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.odk-blagoevgrad.com
ст. учител по опазване на околната среда

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actions

Help the world,
share this action!

Related actions