Vanapaberi korduskasutamine ja ringlusse saatmine

Info

WHAT will be done

Description:

9. novemril tähistame lasteaias isadepäeva, siis teavitame lapsevanemaid liitumisest EWWR 2017-ga ja kutsume neid koguma vanapaberit. Lasteaias on olemas koht, kuhu lapsed ja lapsevanemad ning lasteaia töötajad saavad tuua majapidamisest ülejäänud paberi.
9.- 23. novembril kogume ja taaskasutame vanapaberit liikumismängudes ja loovtegevustes.
24. novembril viime vanapaberi Läänemaa Jäätmejaama.

Location

WHERE it will take place

Country:

Estonia

Address:

Taebla
Lasteaia
11
90801

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Taebla Lasteaed
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.laanenigula.ee/lasteaiad
Helle Ilumäe: helle.ilumae@gmail.com, tel. 56475724

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions