ÅVC-kort utbildning

Info

WHAT will be done

Description:

På Bureå återvinningscentral har vi möjliggjort att våra invånare kan besöka anläggningen utanför ordinarie öppettid genom att logga in via sina körkort. För att få åtkomst får de först gå en utbildning på plats. Den tar cirka 45 minuter. Där gör vi en rundvandring och berättar hur och varför det är viktigt att man sorterar rätt och var avfallet sedan tar vägen. Vi pratar om möjligheten att lämna till återbruk kopplar det till avfallstrappan samt vår strävan att först och främst minimera och återanvända. Vi pratar mycket om förpackningar och dess återvinning. Avslutningsvis pratar vi farligt avfall och varför det är viktigt att man aldrig chansar med det och vilka skador för miljön det kan orsaka om det inte tas om hand på rätt sätt.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Bureå
Sinusgatan
3
93015

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Skellefteå kommun, Avfall
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://skelleftea.se/åvc-kort

Katarina Bergsten
Samhällsbyggnad, Avfall
Kundtjänst: 0910-735000 tryck 3

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions