VČASIH PLOČEVINKA Z MLEKOM, DANES LONČEK Z BARVICAMIVČASIH PLOČEVINKA Z MLEKOM, DANES LONČEK Z BARVICAMI

Info

WHAT will be done

Description:

Akcijo bova izvedli v prvem razredu osnovne šole. V uvodu bova prebrali pravljico Fižolina. Pravljica je primerna starosti učencev in je ekološko obarvana – pločevinka/konzerva postane lonček za rože. Nato se bomo pogovorili o vsebini pravljice. Učence bova povprašali, kaj naredijo z odpadki. Pogovorili se bomo o ločevanju odpadkov in ponovni uporabi odpadnih kosov. Učenci bodo delili izkušnje. Učenci si bomo ogledali konzervo in predlagali bodo, kaj bi lahko iz nje naredili, da bi jo ponovno uporabili. V nadaljevanju si bodo iz odpadnih kosov/materialov izdelali lonček za barvice. Poleg konzerve bodo uporabili kose barvnega papirja, vrvice …, ki jih nismo odvgli. Shranili smo jih za ponovno uporabo. Vse lončke si bomo ogledali. Ob koncu dneva pa jih bodo nesli domov.

 

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Brestanica
Šolska cesta
29
8280

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OŠ Adama Bohoriča Brestanica
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.osbrestanica.si

E-pošta: manca84@gmail.com, rebeka.androjna@gmail.com;
Telefon: 040 64 11 84, 051 84 84 87

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions