Videokonferenca Ne meči hrane stran

Info

WHAT will be done

Description:

Videokonferenca dijakov Gimnazije Ledina s partnersko šolo v Nemčiji.

Cilji projekta:

1. Zamnajšati in prepreliti nastajanje zavržene hrane dom ain v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadek)

2. Najti praktično uporabo neporabljene hrane
3. Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
4. Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano
5. Izmenjati izkušnje slovenskih dijakov z njihovimi sovrstniki iz nemške partnerske srednje šole

Dijaki Gimnazije Ledina je oblikujejo v 5 skupin, vsaka skupina dobi svojo nalogo in pripravi kratek povzetek svojega dela v nemščini in sestavi vprašanje za partnersko šolo v Nemčiji.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Resljeva cesta
12
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gimnazija Ledina
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.ledina.si/
tajnistvo@ledina.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions