Посещение на производствено предприятие, прилагащо безотпадна технология в работния процес

Info

WHAT will be done

Description:

Ученици от клас от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велики Преслав, придружавани от еколога на общината, ще извършат посещение на място на “Плиска ойл” ЕООД. Предприятието включва пресов цех, непрекъснато действаща рафинерия, цех за бутилиране на рафинирано слънчогледово олио, цех за производство на пелети от слънчогледова люспа. В предприятието има и фотоволтаична електроцентрала.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

Велики Преслав
Улица „Борис Спиров“
120
9850

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Община Велики Преслав
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.velikipreslav.bg

ecology@velikipreslav.bg ninavp@abv.bg
+359 0892216380

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions