Visita a l’Àrea Ambiental de Ca na PutxaVisita a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa

Info

WHAT will be done

Description:

A l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa s’ubiquen les instal·lacions necessàries per a la correcta gestió dels residus de recollida municipal i assimilables a urbans de l’illa d’Eivissa. Durant l’activitat es visiten i s’explica el funcionament de les diferents instal·lacions que hi ha en aquest complex:

  • Planta de triatge d’envasos i residus en massa. On es realitza la separació dels residus per tipus de material: diferents tipus de plàstics, metalls, llaunes…
  • Planta de tractament de matèria orgànica. En aquesta planta es fa el tractament de fangs de depuradora, matèria orgànica, restes vegetals i de poda per obtenir compost i energia elèctrica.
  • Dipòsit controlat de residus no perillosos. On es diposita el rebuig de les plantes i altres residus no valoritzables.
  • Aula ambiental. Espai polivalent on es fa una introducció a la visita i un taller complementari adaptat a l’edat dels assistents.

Data i horari de les visites

  • Dimarts, 23 de novembre de 10.00 a 13.00 h
  • Dijous, 25 de novembre, de 10.00 a 13.00 h

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain - Balearic Islands

Address:

Eivissa
Av. d'Espanya
49
07800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Consell Insular d'Eivissa
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://residus.conselldeivissa.es

visitas@giref.com
900 26 48 78

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/21, 25/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions