Vállald be!

Info

WHAT will be done

Description:

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hagyományaihoz híven idén is szívesen venne részt a programban. Hiszen kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek környezettudatos nevelését. Öt napon keresztül vállalnák be a hulladékok megel?zésére és a keletkezett hulladék csökkentésére irányuló akciótervünket. A projektben közel 350 f? venne részt, diákok és dolgozók együttesen.
Az akció öt pontja:
1. Nyomtass okosan!-Csak akkor nyomtass, ha muszáj! A kétoldal nyomtatás népszer?sítése. A rontott lapok “rajzlapként” történ? újrahasznosítása.
2. A lehullott falevelek összegy?jtése iskolánk környékén.
3. Szemétgy?jtés intézményünk környékén.
4. A PET palackok helyett a saját kulacsból történ? vízfogyasztás népszer?sítése.
5. Az otthon lév? elhasznált szárazelemek összegy?jtése az iskolában, az erre a célra létesített speciális gy?jt?be.
A tavalyi sikeres akciónkat idén is szeretnénk folytatni! Bízva a támogatásukban, tisztelettel: Cseresznye Márta kapcsolattartó pedagógus

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szeged
Sólyom u.
4.
6723

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Bárczi EGYMI Szeged
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions