Vrečke

Info

WHAT will be done

Description:

Zavod BIC dnevno porabi 10 kg papirnatih vrečk za deljenje malice, vrečke so po večini v uporabi le nekaj sekund – od pulta kuhinje do smetnjaka v jedilnici.

Skupina dijakov je izračunala okoljski odtis vrečk embalaže in drugim dijakom šole po razredih že predstavila svoje ugotovitve. V prihodnjem tednu bo v jedilnici šole potekala osveščevalna akcija Reci vrečki NE in intenziven prehod z vrečk na deljenje malice brez embalaže oz. z (veliko manjšimi) prtički.

Cilj je zmanjšati porabo papirne embalaže v šoli.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Ižanska
10
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

BIC - Živilska šola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.bic-lj.si/zivilska-sola
zs@bic-lj.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions