Отпадъците – проблем или възможност за ново дизайнерско решение

Info

WHAT will be done

Description:

• Създаване на екоателие – изработване на предмети, облекла, аксесоари, подаръци от отпадъци.
• Участие в Регионална среща за добри практики в екологичното възпитание на учениците – ,,Земята наш дом”.
• Организиране на изложба в училище с изработените материали и презентация за вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Като гости ще бъдат поканени родителите.
• Споделяне на дейността във Facebook.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
ул."Капитан Петко войвода"№60
60
ул."Капитан Петко войвода"№60

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Професионална гимназия по облекло и дизайн"Евридика"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.evridika.info
Старши учител

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions