WEBINAR:Experiències d’innovació i cooperació per una economia circular del tèxtil amb finalitat social a l’Euroregió Pirineus MediterràniaWEBINAR:Experiències d’innovació i cooperació per una economia circular del tèxtil amb finalitat social a l’Euroregió Pirineus Mediterrània

Info

WHAT will be done

Description:

WEBINAR: Experiències d’innovació i cooperació per una economia circular del tèxtil amb finalitat social a l’Euroregió Pirineus Mediterrània

L’acció proposada està organitzada per les entitats sòcies del projecte “Nous horitzons en la reutilització i reciclatge de tèxtil després del COVID a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània”. Consisteix en un webinar simultani a les 3 regions (Catalunya, Occitània i Illes Balears), amb l’objectiu de:

 

  • Presentar i compartir experiències i propostes d’innovació en el sector del tèxtil als 3 territoris
  • Presentació de la cartografia dels actors del sector del tèxtil a les 3 regions
  • Cooperació en accions de la reutilització i reciclatge del tèxtil entre les 3 regions
  • Generar debat sobre la problemàtica actual i perspectives futures en la gestió del tèxtil

El webinar està dirigit a administracions autonòmiques i locals, entitats socials i empreses privades que treballen en la reutilització i reciclatge del tèxtil, sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor, entitats ecologistes, entitats de l’economia social i solidària, gestors de residus..

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain - Balearic Islands

Address:

Palma
Son Gibert
8A
07008

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Fundació Deixalles
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.deixalles.org/

Mobile: 0034677597150
areaambiental@deixalles.org

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions