Xornadas “A COMPOSTAXE, EXPERIENCIAS PRÁCTICAS”

Info

WHAT will be done

Description:

As xornadas “A COMPOSTAXE, EXPERIENCIAS PRÁCTICAS” pretenden ser un espazo para partillar experiencias en torno a redución e prevención de residuos, usando como ferramenta a compostaxe caseira e comunitaria.

Todos os proxectos son viábeis en calquera concello da Galiza, polo que estas xornadas son de especial interese para responsábeis municipais.

Neste foro asistirán expertos en residuos da Galiza e outras zonas do estado como Euskadi e Catalunya. Persoas e entidades cunha ampla experiencia na implantación de proxectos compostaxe caseira e comunitaria.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- _other spanish regions

Address:

Lugo
Travesa de Basquiños
9,bx
15704

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ADEGA
# Association/NGO

How can you get in contact:

http://adega.gal/web/portada.php?idioma=gl
secretario executivo

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

27/11/2015, 28/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions