Млади фермери

Info

WHAT will be done

Description:

“Изграждане на ферма в двора на СОУ “”Св.Софроний Врачански”” за производство на биотор от отпадни продукти от растителен произход и утайка, генерирана от дейноста на намиращата се на територията на район “”Тракия”” пречиствателна станция. Целта на проекта е учениците да бъдат пряко ангажирани с грижата за червени калифорнирнийски червеи като участват в изграждането на леглата за тях, храненето и създаване на подходящи условия за развитието им. При получаване на готовия биотор след 10-12 месеца, същият ще бъде използван за наторяване на зелените площи в училищния двор. Планирани са следните дейности:
– 23.11.2015 год./понеделник/ – изграждане на легло/ леха/;
– 24.11.2015 год. /вторник/ – осигуряване на утайка/ храна/ за червеите от Пречиствателна станция отпадни води – Пловдив
– 28.11.2015 год. /събота/ – посещение на учениците на екоферма в с. Костиево за осигуряване на червени калифорнийски червеи.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
бул. "Освобождение" №63
53
бул. "Освобождение" №63

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

район "Тракия", Община Пловдив
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.trakia-plodiv.com
Главен експерт "Екология"

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 28/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions