ZA DANES; ZA JUTRI, ZA NAŠO PRIHODNOST

Info

WHAT will be done

Description:

Preko celotnega tedna se bodo v našem vrtcu odvijale različne aktivnosti s katerimi bomo ozaveščali otroke, starše in okolico na pravilno ravnanje v odnosu do narave:
• kuharska delavnica: priprava zdravega obroka brez ali s čim manj embalaže,
• likovno ustvarjanje iz embalaže, ki bi jo sicer zavrgli,

• pogovori in delavnice o tem, kako je mogoče zmanjševati količine odpadkov.
• Izdelovanje različnih plakatov s katerimi bomo ozaveščali bližnjo in širšo okolico o pravilnem ravnanju z odpadki

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Most na Soči
Most na Soči
21a
5216

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrstec Most na Soči
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://vrtec.os-mostnasoci.si/

vrtec@os-mostnasoci.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions