Za čisto okolje vozim na odpadno olje

Info

WHAT will be done

Description:

V podjetju spodbujamo ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja. V letošnjem letu smo postavili zbiralne posode za odpadno jedilno olje. Ta odpadek je lahko škodljiv, če ga odvržemo v naravi, zato obveščamo o pravilnem zbiranju odpadnega jedilnega olja in o njegovi ponovni uporabi – kot gorivo za avtomobile, oljne sveče ipd.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Brežice
Cesta bratev Milavcev
42
8250

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Javno podjetje komunala Brežice
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.komunala-brezice.si/
info@komunala-brezice.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions