Zbirnik letakov za ozaveščanje z nasveti za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v domačem gospodinjstvu in njihovo ponovno uporaboZbirnik letakov za ozaveščanje z nasveti za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v domačem gospodinjstvu in njihovo ponovno uporabo

Info

WHAT will be done

Description:

Poslanstvo podjetja Saubermacher – Komunala je Ustvarjanje zdravega okolja, kamor zagotovo sodi skrb ta preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje količin le-teh. Akciji smo se pridružili, ker želimo našim uporabnikom svetovati, kako se izogniti nastajanju nepotrebnih odpadkov, zmanjšati njihovo količino, dotrajane stvari popraviti in jim s tem dati možnost nadaljnje uporabe ter ako iz dotrajanih izdelkov ustvariti nove in izdelke, ki jih ne uporabljamo več, zamenjati. Mlade v vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, osnovne in srednje šole) smo v naši akciji povabili, da o tem razmišljajo in izdelajo letak za osveščanje z nasveti za preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v domačem gospodinjstvu in njihovo ponovno uporabo. Izberejo lahko enega ali več vrst odpadkov in nasvetov ter na zanimiv način predstavijo rešitev, pobudo ali namig ostalim uporabnikom (s pomočjo slikic, fotografij, stripa, teksta, filmčka). Prejete letake bomo zbrali na enem mestu in jih v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 2021 preko naših komunikacijskih kanalov predstavili širši javnosti z namenom, da skupaj naredimo nov korak proti prihodnosti brez odpadkov. Prepričani smo, da bo nastala zbirka uporabnih nasvetov, ki bodo prepričali tudi druge, da bodo začeli razmišljati in delovati trajnostno naravnano za dobrobit vseh nas ter prihodnjih generacij. Morda bo kak izdelek v prihodnje našel prostor tudi v osveščevalnem gradivu našega podjetja.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Murska Sobota
Noršinska ulica
12
9000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.saubermacher-komunala.si
aleksandra.vogrincic@saubermacher-komunala.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions