Zin in water: met de fles naar de les

Info

WHAT will be done

Description:

Dit project kadert binnen het project “Drinkbus” van Leefmilieu Brussel. 15 scholen hebben zich dit jaar geëngageerd om de hoeveelheid drankverpakkingen te verminderen en zullen drinkbussen krijgen voor alle leerlingen! Ze voeren gedurende 3 weken metingen uit op verschillende momenten. Tijdens de EWAV hebben de proefklassen de opdracht om de rest van de school te sensibiliseren aan de hand van een specifiek project van de school. De Heemschool 1 MPIGO zal een Ouderfeest organiseren en zal een afvalbrigade oprichten die de hoeveelheid afval zal controleren en meten.

Location

WHERE it will take place

Country:

Belgium

Address:

1120
181
Avenue du Roi Albert
1120

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Heemschool 1 MPIGO
# Educational Establishment

How can you get in contact:

Leerkracht Lichamelijke opvoeding + gezondheidscoördinator

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions