Zöldebben a Zöldmez?ben

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk a 2018-19-es tanévt?l korábbi egészségnevel? és felel?s környezettudatos gondolkodást megteremt? tevékenységét innovatív elemekkel gazdagítva összehangoltan kívánja végezni.
Tanulóink a tanulási képességet vizsgáló szakért?i és rehabilitációs bizottságok javaslata alapján kerülnek hozzánk (óvodás kortól szakiskolás korig), mindannyian sajátos nevelési igény?ek. A szakért?i bizottság szakért?i véleménye alapján az enyhe és középfokban, továbbá súlyos halmozottan sérült értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékossággal, autizmus-spektrumzavarral küzd? tanulók nevelése-oktatása folyik az intézményben.
Szeretnénk bemutatni a „Zöldebben a Zöldmez?ben” elnevezés? komplex, tevékenység központú akciótervünket. Gondolkodás- és életmódformáló hatását a több-szempontúságban, a folyamatosságában, a személyes részvétel és érintettség biztosításában valamint a nondirektív elemek beépítésében látjuk. Az akcióterv tartalmazza m?köd? programjainkat és azokat a programelemeket vastag bet?vel szedve, melyeket az Európai Hulladékcsökkentési Héthez való csatlakozásként, új programelemként szeretnénk megvalósítani.
A program lebonyolítása intézményünk minden tagjának és tanulóink szüleinek bevonásával történik.
Intézményünk 2011 óta Ökoiskolaként m?ködik.
Állandó, évr?l-évre koncentrikusan b?vül? programjaink:
-Környezetvédelmi kompetencia kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása, igényszintté válása.
-Szeletív hulladékgy?jtés (Minden osztály külön gy?jti a papírt, a m?anyagot és az alumíniumot. Az iskola folyosóin továbbá a tanári szobában is van lehet?ség a szelektív hulladékgy?jtésre. Ezeket a hulladékokat az iskola hátsó udvarán külön zsákokban tároljuk az elvitelig. Ezzel a kommunális hulladék mennyisége jóval kevesebbre csökkent)
-Iskolánk és parkosított udvarának tisztán tartása, rendbetétele, folyamatos komposztálás végzése, újrahasznosítása
-?szi nagytakarítás (Életvitel és szakiskolai szakmai órákon folyamatosan, valamint osztályonként, a kijelölt területeken)
-Tavaszi nagytakarítás
-Papírgy?jtés
-Pályázatok (Zöld Zala pályázat, Öko Pannon játszóház, Te szedd a szemeted!”, Dobd be magad! Keszthelyi Nagytakarítás Akció, stb.)
-Varroda (Kidobásra ítélt textilek újrahasznosítása)
-Tankonyha (A sütés-f?zés közben keletkezett használt süt?olaj gy?jtése)
-Elektromos hulladékok gy?jtése
-Szövés (Rongysz?nyegek szövése használt textilekb?l, fonalakból)
-Környezetvédelmi faliújság
-Balaton és vidéke szemléletformáló program
-Állatok Világnapja
-Víz Világnapja
-Madarak és Fák Napja
-Föld Napja
-Netfit program
-Iskolai sportrendezvények
-Szabadid?s tevékenységek, udvari nagy-mozgásos játékok (Az idei tanévben tantestületünk tagjai, szül?k aktív közrem?ködésével, szabadtéri játékokat festettünk az iskolaudvar aszfaltjára)
-Iskolatej program (A használt m?anyag poharakat szelektíven gy?jtjük)
-Gyümölcsprogram (A programnak köszönhet?en tanulóink rendszeresen fogyasztanak gyümölcsöket)
-Higiénia
-Közlekedési és els?segély-nyújtási ismeretek
-Mentálhigiéné (Szeretetteljes, feltétel nélküli elfogadó, biztonságos légkör megteremtése minden tanulónk számára)
-Napkollektorok (Intézményünk a nyár folyamán energetikai felújításon esett át, az idei tanévt?l napelemekkel rendelkezik)
-Helyes kézmosás szabályai (Az intézmény minden vizesblokkja tartalmazza a helyes kézmosásról szóló plakátot)
-Tantestület hulladékcsökkent? programja (Az idei tanévt?l intézményünk tantestület bels? munkahelyi e-mail rendszert használ, továbbá elektronikus naplót vezet)
Az akciótervünk az alábbi új, innovatív programelemeket tartalmazza:
-Méregtelenítés 1. (Környezetkímél? tisztítószerek készítése és azokkal való takarítás osztály/csoport szinten)
-Méregtelenítés 2. (Tankonyhán keletkezett használt süt?olaj elszállítása/leadása a megadott helyszínre)
-Újrahasznosított hulladék 1. (Udvari nagy-mozgásos társasjátékokhoz bábuk, továbbá kézm?ves alkotások készítése a szelektíven gy?jtött hulladékból)
-Újrahasznosított hulladék 2. (Varroda: a tanulók által készített textil bevásárlótáskák készítése)
-Újrahasznosított hulladék 3. (Sportfoglalkozás az újrahasznosítás jegyében)
-Tudatos vásárlás (A tanulók által készített bevásárlótáskák folyamatos használata bevásárláskor)
-Vízbár
-Sütés-f?zés (Cél: a minél kevesebb maradékkal való ételkészítés, továbbá a maradékok újrahasznosítása)
-Plakát készítése a Hulladékcsökkentési Hét tematikájával kapcsolatosan
-Európai Hulladékcsökkentési Hét Projekt-délután
-Európai Hulladékcsökkentési Hét – Kiállítás

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Keszthely
Zöldmez? u.
2.
8360

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Zöldmez? Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.zoldmezo.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions