Zmanjšanje zavržene hrane pri šolski malici, ozaveščanje o odpadnem tekstilu

Info

WHAT will be done

Description:

Na ravni šole (vsi razredi od 1. do 9. razreda) se bo casu ETZO in en teden prej spremljalo v casu malice količino zavržene hrane na ravni oddelka. Pomoč pri tehtanju zavržene hrane bo potekalo ob pomoci kuhinjskega osebja v casu malice.
Ucenci ekokrožka Hrana ni tja za v en dan ob pomoci mentorice izdelujejo tematske plakate, ki bodo v času ETZO razstavljeni v ekokoticku šole (ozavešcanje in obvešcanje).
Z namenom ozavešcanja in obvešcanja bodo v času akcije sodelovali tudi razredniki oddelkov v casu razrednih ur z obvešcanjem o vsebini akcije ETZO ter smiselnosti uporabe praktičnih vsebin v vsakdanjem življenju. Mentorica projekta bo ob sodelovanju učencev ekokrožka po izvedbi ETZA napisala tudi članek na temo ETZO za objavo v lokalnem obcinskem glasilu.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Videm - Dobrepolje
Videm
80
1312

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Dobrepolje
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.osdobrepolje.si/
meta.laharnar@gmail.com; 041 222 531

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions