ZMANJŠUJEM, IZMENJUJEM IN POMAGAM OHRANJATI NAŠO MATER ZEMLJOZMANJŠUJEM, IZMENJUJEM IN POMAGAM OHRANJATI NAŠO MATER ZEMLJO

Info

WHAT will be done

Description:

Dijaki bodo s pomočjo različnih akcij tako v šoli kot doma izvedli čistilno akcijo in s tem omogočili k čistejšemu okolju bivanja. Glede na to, da imamo na naši šoli tudi enotoi vrtca, bomo ločevanje odpadkov predstavili malčkom v vrtcu ter v šoli oblikovali tim kontrole ločevanja odpadkov,

Izvedli bodo izmenjevalnico oblačil v šolski trgovini, tako da bomo dijake pozvali k prinašanju oblačil, ki jih več ne potrebujejo in jih ovrednotili s kuponi. Kuponi bodo predstavljali posamezno enoto dobrine, katero bodo dijaki ali ostali zaposleni lahko prinesli za določeno oblačilo. Pri tem bomo lahko s pridobljenimi dobrinami pomagalo pomoči potrebnim. Vsekakor pa bodo oblačila dobila novega lastnika in ne bodo zavržena.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Kočevje
Trg zbora odposlancev
22
1330

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gimnazija in srednja šola Kočevje
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.gssk.si/

E-pošta: nina.recek@gssk.si
Telefon: 040611681
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=171482896349865

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions