Zöld Karácsony – Kreatív hulladék

Info

WHAT will be done

Description:

Európai Hulladékcsökkentési Hét
2016. november 19.-27.-ig

Balatonfenyves Község Önkormányzata a 2016-os évben kiemelten foglalkozik a környezettudatos életmód megteremtésének lehet?ségeivel, a szelektív hulladékgy?jtéssel, a felnövekv? generáció szemléletformálásával, fenntarthatóságra oktatásával.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmat teremt arra, hogy a település lakosságát összefogva, saját akciótervünket megvalósítva folytassuk a már év eleje óta elkezdett környezettudatos tevékenységünket. A közösségi élet szervezése, olyan programok megvalósítása, mely során közelebb kerülünk egymáshoz, településünk Önkormányzata számára kiemelt cél és egyben feladat.

November utolsó hetét már aktív készül?dés jellemzi a település decemberi programjainak el?készületeit illet?en. Az Advent az év egyik kiemelt id?szaka több szempontból. Akciótervünk megközelítéséb?l, azért kiemelked?, mivel a karácsonyt megel?z? id?szakban a legnagyobb a papírfelhasználás, f?leg a csomagolási papíré, ami az idei Hulladékcsökkentési Hét kiemelked? területe.
Balatonfenyves Község Önkormányzata a lakosságot bevonva „Zöld Karácsony” akciótervében az intézmények és a település adventi dekorálását csomagolási hulladékból szeretné elkészíteni. Amellett, hogy újrahasznosítanánk a hulladékot, egy füst alatt a dekoráláshoz felhasznált anyagok szelektív gy?jtése is megtörténne. A megvalósításban az Ezüstfeny? Nyugdíjas Egyesület tagjait, az általános iskolánk, óvodánk gyermekeit,a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, illetve a lakosság önkéntes tagjait is bevonnánk.

A Karácsonyi id?szakban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ne csak egymásra figyeljünk jobban, hanem a környezetünkre is. Az év utolsó hónapjában a fejenkénti átlagos havi papírfogyasztásunk 7,8 kg, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) adatai szerint. Az ajándék vásárlás magával vonzza a csomagolóanyag vásárlását is, ezentúl ebben az id?szakban az élelmiszerekre is többet költünk, ami szintén növeli a felhasznált csomagolási hulladékot. Akciótervünkkel arra törekszünk, hogy alternatívát teremtsünk közösségünk számára újrahasznosított ajándékozást, csomagolást illet?en, hiszen a díszek, illetve maga az ajándék is megvalósítható csomagolási hulladékból egy kis ötlettel és ráfordított energiával.

Az akció keretében megvalósítani kívánt teend?ink:
1. A felhasználni kívánt csomagolóanyag gy?jtése. A lakosság figyelmének felhívása a hulladékcsökkentésre, annak okára és céljára. A programban való részvétel ismertetése.
2. El?adás a szelektív hulladékgy?jtésr?l. A csomagolóanyagok újrahasznosításának lehet?ségeir?l, a csomagolási hulladék csökkentésének módjáról a hétköznapi életünkben.
3. kézm?ves foglalkozás, amely során a település dekorációit elkészítjük.
4. Óvodásaink részére kézm?ves foglalkozás óvón?ink közrem?ködésével- csomagolási hulladékból ajándékok készítése
5. Az általános iskola minden osztálya elkészíti saját figyelemfelhívó plakátját a csomagolási hulladék csökkentése, újrafelhasználása kapcsán.
6. A település lakossága körében pályázat hirdetése újrahasznosított ajándéktárgy készítésére „kreatív hulladék” címmel. Az els? három helyezett díjazása.
7. Intézményeinkben a héten a papír kéztörl?t törölköz?re cseréljük. Élelmezésvezet?nkkel történ? egyeztetést követ?en tudatos vásárlás kialakítása az étkeztetés során, ügyelve arra, hogy kevesebb csomagolóanyag keletkezzen.
8. Záró rendezvényünkön, a „kreatív hulladék” pályázat eredményhirdetése. Az általános iskola diákjai által készített plakátok bemutatása. A megvalósított eredmények bemutatása prezentáció keretében.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Balatonfenyves
Kölcsey u.
27
8646

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Balatonfenyves Község Önkormányzata
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.balatonfenyves.hu
alkalmazott

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions